úmrtí

Někdy zapomínáme, že smrt je přirozenou součástí života. I když máme v rodině někoho, kdo je dlouho nemocný, definitivní tečka za jeho životem často celou rodinu překvapí a šokuje. Znamená totiž vždycky mnoho změn i v životě těch, kteří zůstali. Je dobré, nebýt na ně v takové situaci sami.

 

Prvním krokem, který je třeba udělat ve chvíli, kdy na to mnoho pozůstalých vůbec nemá myšlenky ani sílu, je zařídit poslední rozloučení, odvoz a uložení těla zesnulého, vybrat vhodné oblečení na obřad a rozhodnout o řadě detailů. Málokdo má přesně naplánováno, jak by měl právě jeho pohřeb vypadat. Někdy se také jednotliví členové rodiny nemohu dohodnout na podobě obřadu a dalších souvisejících záležitostech.

Vhodně vybraný pohřební ústav může v mnohém situaci vyjasnit i vyřešit. Profesionální zaměstnanci kvalitní pohřební služby přesně ví, co je kdy třeba udělat. Umí poradit a doporučit vhodné řešení. A právě takoví lidé pracují v Pohřebním ústavu Škarek, který sídlí na Třebíčsku. Sedm dní v týdnu 24 hodin denně vám zareagují na telefonát, poradí a pomohou.

V případě, že nemůžete přijet za nimi, navštíví vás doma a dohodnou s vámi další kroky, ať už se jedná o tisk smutečního parte, oslovení řečníků, ať už jste si vybrali civilní, nebo církevní obřad, zajištění rakve či urny, květinové a další výzdoby i vše pro hladký průběh obřadu samého. Samozřejmě zajistí i uložení ostatků a výrobu pomníku.

Tím ale pomoc nekončí. Na webové stránce tohoto pohřebního ústavu najdete řadu praktických a důležitých rad, které souvisejí nejen s úmrtím a bezprostředními kroky po něm, s posledním rozloučením, včetně toho, jak si zařídit volno na pohřeb, ale také s tím, co přijde poté. Zjistíte tu například, jak postupovat při žádosti o vdovský, vdovecký nebo sirotčí důchod.

   

REKLAMA

Zdraví